Những điểm đến ấn tượng của châu Á ít người biết tới

Ngoài những điểm đến nổi tiếng nhất châu Á đã trở thành thỏi nam châm thu hút hàng triệu du khách, vẫn còn những "kho báu" nằm ngoài lộ trình quen thuộc, những viên ngọc ẩn mình đang âm thầm khắc dấu trên bản đồ của những du khách mạo hiểm.

Hàn Ly (Theo spanishnomad)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình cảm đặc biệt của văn nghệ sĩ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm đặc biệt của văn nghệ sĩ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trải qua nhiều cương vị do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, trong suốt quá trình công tác, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhắc đến là nhà lãnh đạo liêm khiết, trong sạch, dồn hết tâm huyết và trách nhiệm với dân, với nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đối với văn học nghệ thuật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều sự quan tâm, mong đợi v