Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2024 bàn về giải pháp kinh doanh trong môi trường đa văn hóa

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ tư năm 2024 với chủ đề “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa” sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội.

Diễn đàn là hoạt động thường niên do Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban tổ chức 248); Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đơn vị thực hiện Diễn đàn là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp.

Diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đây cũng là nơi các doanh nghiệp thảo luận, tranh biện, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để phát huy tác động tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường đa văn hóa đến kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.

Đồng thời là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trong môi trường đa văn hóa; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2024 bàn về giải pháp kinh doanh trong môi trường đa văn hóa - 1

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích hưởng ứng tích cực Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023 tại Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ ba năm 2023.

Trong buổi họp báo trước thềm sự kiện, Ban Tổ chức cho biết, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ tư năm 2024 gồm 2 hoạt động chính.

Trong đó, hội thảo với chủ đề "Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa", tập trung trao đổi, thảo luận, tranh biện xung quanh các vấn đề chính như: môi trường đa văn hóa trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu (khái niệm, nhận diện các yếu tố của môi trường đa văn hóa, đặc điểm môi trường đa văn hóa: sự tương đồng, khác biệt, giao thoa…); tác động của môi trường đa văn hóa đến phát triển kinh doanh (những tác động tích cực - thuận lợi, cơ hội; những tác động tiêu cực - khó khăn, thách thức, nguy cơ, rủi ro); những khó khăn, rào cản của môi trường đa văn hóa đến hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay; giải pháp các doanh nghiệp đã, đang và sẽ triển khai để khắc phục và phát huy tác động tích cực của môi trường đa văn hóa; các kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan ban ngành…

Hoạt động thứ hai là lễ tôn vinh và trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2024 cho các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, do Hội đồng quốc gia xét duyệt "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, báo chí, đặc biệt là phù hợp với điều kiện của các doanh nghiệp và bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.

Diễn đàn dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/11/2024, vào đúng ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam (10/11).

Bạch Dương

Tin liên quan

Tin mới nhất