Điều chỉnh thời gian nhận tác phẩm dự thi và thành viên ban giám khảo Cuộc thi Tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật lần thứ nhất

Ban Tổ chức Cuộc thi Tiểu thuyết lần thứ nhất giai đoạn 2023-2025 của Thời báo Văn học nghệ thuật vừa có Thông báo số 1 điều chỉnh một số nội dung thể lệ cuộc thi tiểu thuyết.

Cuộc thi Tiểu thuyết lần thứ nhất giai đoạn 2023-2025 do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức đã đi được hơn nửa chặng đường. Đến nay Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tác giả và người yêu văn học cả nước.

Trên cơ sở tham vấn của các nhà văn đã tham dự nhiều cuộc thi và một số thành viên Ban Giám khảo, đồng thời nhằm bảo đảm thời gian cần thiết để xem xét tác phẩm thận trọng và chính xác, Ban tổ chức Cuộc thi Tiểu thuyết Thời báo văn học nghệ thuật quyết định điều chỉnh một số nội dung cuae Thể lệ cuộc thi như sau:

Thời gian kết thúc nhận tác phẩm dự thi: Nhận tác phẩm đến hết  ngày 28 tháng 2 năm 2025. Tính theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi E-mail.

Đối với tác phẩm đã xuất bản thành sách: Chấp nhận thời gian nộp lưu chiểu trong quý IV năm 2022 trở lại đây.

Chấp nhận để nhà văn Khuất Quang Thuỵ thôi làm thành viên Ban Giám khảo cuộc thi do có đơn xin thôi tham gia.

4. Vòng chung Khảo cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ mời một Ban Giám khảo riêng để chấm thi nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và công tâm của cuộc thi.

Ban tổ chức cũng đề nghị các tác giả đã gửi sách dự thi cần gửi thêm bản thảo  qua Email của Ban tổ chức: thoibaovhnt@gmail.com để tiện cho việc chấm thi cũng như đăng tải tác phẩm trên website của Ban tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận nhằm lan toả tác phẩm của cuộc thi đến với bạn đọc.

Ban Tổ chức kính mời các tác giả và bạn đọc yêu văn học tiếp tục gửi tác phẩm tham dự cuộc thi.

Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tin liên quan

Tin mới nhất